TOP

Bouwbedrijven

BC Place Stadion Vancouver Kanada

Gedeeltelijk gegarandeerd project via Gracher: BC Place Stadion, Vancouver, Canada (2011)

Veel bouwbedrijven hebben in de afgelopen crisis jaren ervaren dat de bereidheid van financiële partijen om aan de tafel te blijven zitten zonder additionele vorm van zekerheid gering is. Het is belangrijk om juist nu, in een periode van herstel, zorg te dragen voor het optimaliseren van de capaciteit en voorwaarden van uw garantiefaciliteit(en). Daar komt bij dat er nu meer verzekeraars actief zijn op de Nederlandse garantiemarkt en u daarmee meer keuze heeft. Naast de premie richten wij ons hoofdzakelijk op de overige voorwaarden en condities van de verzekeraars.

Na een kosteloze analyse van uw jaarcijfers, kunnen wij aangeven of wij mogelijkheden zien om de voorwaarden van uw garantiefaciliteit(en) te verbeteren. Met de gegevens uit onze ruim 10 jaar onderhouden database, kunnen wij zowel in goede als in slechte jaren een benchmark vinden. Hierbij willen wij vermelden dat wanneer wij geen ruimte zien voor verbetering van de huidige faciliteiten, wij u dat ook zullen mededelen.

Gracher Ondernemingsgroep hecht bijzondere waarde aan de juiste juridische vormgeving van garantiefaciliteiten. Wij constateren vaker een tegenstrijdigheid met andere krediet- en/of garantiefaciliteiten en hiermee een mogelijke aansprakelijkheidskans voor de bestuurders.

Gebruik de SuretyManager, onze calculatietool, die aan relaties van Gracher kosteloos ter beschikking wordt gesteld. De kostenbesparing is gemiddeld 10%.

Stel ons op de proef. Wij horen graag van u.

Terug naar Borgstellingen