TOP

Cognossement / Letter of Indemnity

Een Bill of Lading of cognossement dient als een document van de titel op de betrokken goederen. Het is een ontvangstbewijs, waarmee de vervoerder erkent dat de goederen op zijn schip is geladen. Zodra dit fysiek is gebeurd, wordt het document aangeduid als een On-board Bill of Lading (B / L)

Letter of Indemnity (LOI) of vrijwaringsverklaring bij verlies van een On-board B / L:

Vereenvoudigd credit check, indicatie binnen 24 uur.

Benodigde informatie voor een indicatie:

Naam en BTW nr. van de garantieaanvrager, verzekerde bedrag.

Kosten:

Meestal vereist de begunstigde dat een Letter of Indemnity (LOI) 200% van de waarde van de lading dekt. De geldigheidsduur is afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. 15 maanden voor Haagse Regels, 30 maand voor de Hamburgse Regels. U ontvangt binnen 24 uur van ons een indicatie.

  1. LOI met bankgarantie - geen zekerheden.

De meeste rederijen vragen een LOI die wordt afgegeven door een bank. Wij rekenen de volgende kosten voor het verstrekken van deze: bij een verzekerde waarde van meer dan US $ 100,000 geldt een premie van 1,5% van de verzekerde waarde tot maximaal 15 maanden, respectievelijk 3% van de verzekeringswaarde tot 30 maanden.

Minimum premie bij verzekerde waarde lager dan US $ 100,000:

  1. LOI met garantie via verzekeraar - geen zekerheden.

Als alternatief bieden wij een garantie afgegeven door een gevestigde verzekeringsmaatschappij (AA-rating volgens S & P). Hiervoor rekenen wij de volgende kosten: Bij een verzekerde waarde van meer dan US $ 100,000 geldt een premie van 1,3% van de verzekerde waarde tot maximaal 15 maanden, danwel 2,6% van de verzekerde waarde tot 30 maanden.

Minimum premie bij verzekerde waarde lager dan US $ 100,000:

Vereisten voor de afgifte van de LOI:

  • Kopie van de B / L
  • Kopie van de factuur
  • Schriftelijke bevestiging van de vervoerder dat de B / L-documenten verloren zijn gegaan
  • Volledig ingevuld formulier "LOI / Verplichting" afgedrukt op briefpapier van het bedrijf (voor een bankgarantie ondertekend en afgestempeld door de bank)

Als de aanvrager en de ontvanger van de lading identiek zijn, moet de vervoerder worden geïnformeerd, en de volgende stappen worden genomen:

De vervoerder moet een verklaring met betrekking tot de Point of Lading (POL) naar Gracher Kredit- & Kautionsmakler sturen.

Hij moet erkennen dat hij is geïnformeerd over het verlies van de On-board B / L.

Hij moet erkennen dat hij bereid is om de lading vrij te geven zonder een On-board B / L, maar met dekking door middel van een garantie van een bank of een verzekeraar.