TOP

Factoring

Hoe werkt factoring?
Hoe werkt factoring?

Met factoring wordt de doorlopende aankoop bedoeld van kortlopende geldvorderingen uit goederenleveringen en dienstverleningen. U cedeert uw kortlopende vorderingen op uw afnemers (ook: schuldenaar, klant, debiteur) aan een factoring-instelling die deze van 80% tot 90% voorfinanciert. Daardoor krijgt u additionele liquiditeit en een extra fundament in de bedrijfsfinanciering! Bovendien kan op verzoek ook het debiteurenbeheer worden overgenomen.

Voordelen voor u:

  • Onmiddellijke toename van de liquiditeit
  • 100% overname van het belatingsrisico door de factoring-instelling
  • Besparingen mogelijk door het gebruikmaken van betalingskortingen bij uw leveranciers
  • Verbetering van de kredietwaardigheid door balansverkorting (solvabiliteit)
  • Betere rating bij uw bank. Dit heeft een positieve invloed op het verstrekken van kredieten
  • Ontlasting van uw onderneming door uitbesteding van debiteurenbeheer

Maak gebruik van onze marktkennis en onze speciale kennis over factoring. Neem contact met ons op of mail ons het ingevulde factoring-analyseformulier als uitgangspunt voor een inschatting van uw mogelijkheden op het gebied van factoring. Wij nemen dan op onze beurt graag weer contact met u op. Door ons advies ontstaan voor u geen kosten

 

 Reverse Factoring >>