TOP

Meer informatie

Soort garantieteksten:

  • Afgifte van alle gangbare teksten, standaard modelteksten
  • Afwijkende teksten mogelijk na overeenstemming met de garantieverzekeraar
  • Advisering ten aanzien van afwijkende garantieteksten

Uitsluiting van risico's:

  • Geen bemiddeling ten aanzien van financiële garanties (bijv. voor leningen)
  • Geen bemiddeling voor privégaranties/borgstellingen

Benodigde informatie:

  • Minimale vereisten voor het dossiers:

o    Door accountants gecontroleerde jaarrekeningen van de laatste twee jaren

o    Actuele tussentijdse cijfers en prognose

o    Actuele overzicht van krediet- en garantiefaciliteiten en obligo

o    Actueel orderbestand

  • Garantiefaciliteittoezegging op basis van voorlopige cijfers is mogelijk

Zekerheden/typen:

  • Faciliteit op blanco basis (zonder zekerheden) is het uitgangspunt
  • Afhankelijk van de kredietwaardigheid van de klant en het garantierisico kan zekerheid noodzakelijk zijn in de vorm van cessie van banktegoeden, bankcontragarantie, depots etc

Overname van lopende garanties is mogelijk!

 

Terug naar Borgstellingen