TOP

Politieke risico's

Politieke risico's
Politieke risico's

Bij de handel met internationale partners of investeringen in operaties in het buitenland vormen uw activiteiten een politiek risico. In een wereld waarin de geopolitieke omgevingen zowel onberekenbaar als vernietigend kunnen zijn, is het verstandig om een verzekering af te sluiten tegen politieke en financiële risico's.

De meeste ondernemingen gebruiken doorgaans een verzekering tegen politieke risico's om zich tegen specifieke verliezen te beschermen die een negatieve invloed hebben op hun prestaties.

De verzekering tegen politieke risico's dekt de handel alsmede projecten en investeringen af op de korte en middellange termijn.

Gedekte risico's:

 • Oorlog/binnenlandse onrust
 • Im- of exportembargo
 • Willekeurige contractopzegging van een inkoper van de overheid
 • Intrekken van licenties, verlies van vorderingen door wanbetaling
 • Conversie-, transfer- en betalingsverboden
 • Overige willekeurige maatregelen van de overheid
 • Niet-ontsluiten van een bevestigd accreditief
 • Onrechtvaardige aanspraken op bankgaranties die bij de eerste aanvraag opeisbaar zijn verklaard
 • Nationalisering en beslaglegging van hoger hand
 • Onteigening van machines en installaties
 • Intrekking van beschikkingsrechten
 • Transferverbod voor deelnameopbrengsten
 • Ook bereidheid tot afdekking van onconventionele risico's

 

Neem contact met ons op! 

 

Goederenkredietverzekering >>    Verzekering van kapitaalgoederen >>