TOP

Privacybescherming

Het gebruik van deze website is doorgaans mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Voor zover er op onze pagina's persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, indien mogelijk, telkens op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) hiaten ten aanzien van de veiligheid kan hebben. Een ononderbroken bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik door derden van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet-uitdrukkelijk aangevraagd advertentie- en informatiemateriaal is hiermee uitdrukkelijk in strijd. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke maatregelen voor bij de ongewenste toezending van advertentie-informatie, bijvoorbeeld via spammails.