TOP

Produkte

Factoring

Hoe werkt factoring?

Met factoring wordt de doorlopende aankoop bedoeld van kortlopende geldvorderingen uit goederenleveringen en dienstverleningen. U cedeert uw kortlopende vorderingen op uw afnemers (ook: schuldenaar, klant, debiteur) aan een factoring-instelling die deze van 80% tot 90% voorfinanciert. Daardoor krijgt u additionele liquiditeit en een extra fundament in de bedrijfsfinanciering!

Garanties en Borgstellingen

Gedeeltelijk gegarandeerd project: New Dolce Vita Shopping Centre, Lisbon (2009)

Gracher werkt als garantieintermediair samen met 27 internationale verzekeringsmaatschappijen die, naast de bestaande banken, garanties verstrekken voor het bedrijfsleven.

Cognossement / Letter of Indemnity

Een Bill of Lading of cognossement dient als een document van de titel op de betrokken goederen. Het is een ontvangstbewijs, waarmee de vervoerder erkent dat de goederen op zijn schip is geladen. Zodra dit fysiek is gebeurd, wordt het document aangeduid als een On-board Bill of Lading (B / L)

Voorraadfinanciering

Voorraadfinanciering

Voor ondernemingen is het meestal een lastige kwestie om kapitaal voor een mogelijke investering vrij te maken. In veel ondernemingen wordt nog altijd het rekening-courantkrediet gebruikt, waarbij de liquiditeit duur wordt betaald. Als aantrekkelijke oplossing valt de voorraadfinanciering voor groeiende ondernemingen op.

Economische inlichtingen

Economische inlichtingen

Zoekt u een instrument om snel en betrouwbaar de kredietwaardigheid van uw klant te kunnen beoordelen?

Pages