TOP

Reverse factoring/goederen financiering

Reverse factoring/goederen financiering
Reverse factoring/goederen financiering

Reverse factoring/goederen financiering

Voorfinanciering van goederen vormt in veel ondernemingen een grote financiële belasting die meestal niet alleen kan worden opgelost. En veelal op het moment dat de betreffende onderneming zich op het expansie pad bevindt.

Met de goederenfinanciering wordt u als afnemer de mogelijkheid geboden om uw goedereninkoop te optimaliseren. De factor-instelling neemt de vordering over en betaalt deze meteen voor 100%. De betalingsverplichting moet nu uiterlijk aan het einde van de betalingstermijn direct aan de factor-instelling worden voldaan. Als deze betalingstermijn ten volle wordt benut, dan ontstaan zowel voor uw leverancier als voor u als afnemer positieve effecten.

Voordelen voor de afnemer (koper):

 • Benutting van kortingen door de onmiddellijke betaling van de factor-instelling
 • De vertrouwensrelatie met de leverancier wordt versterkt. Daardoor verbetert u uw onderhandelingspositie
 • Verbetering van uw liquiditeit door benutting van betalingstermijnen
 • Ontlasting van uw kredietlijn bij de bank
 • Er zijn geen zekerheden vereist

Gebruik de nieuw gewonnen liquiditeit voor expansie of het verlenen van een betalingstermijn aan uw klanten en verzeker u daardoor van nieuwe orders.

Voordelen voor de leverancier (verkoper):

 • Snelle omzetting van de vordering
 • Geen betalingsvertragingen door de afnemer
 • Geen kostbaar debiteurenbeheer
 • Uw liquiditeit verbetert
 • Geen controle van de kredietwaardigheid van uw afnemer noodzakelijk

Voorwaarden:

 • Ondernemingen die ten minste al 3 jaar actief op de markt zijn en in het relevante zakelijk gebied actief zijn
 • Er mogen geen verliezen voorkomen in de vorige 2 jaren en in het lopend boekjaar
 • Creditreform-index < 300
 • Minimaal financieringsvolume van € 2 mln.

 

 Factoring >>