TOP

Produkt

Machine- en installatiebouw

Gedeeltelijk gegarandeerd project via Gracher: AIDA stella (plan 2013)

In de kapitaalgoederensector bestaat er een directe relatie tussen de orderportefeuille en de behoefte aan garanties. Bij een toenemende orderportefeuille is de bereidheid van banken om ook de krediet- en garantielijnen uit te breiden niet altijd aanwezig. Door het toenemende belang van export in deze sector zal de vraag naar garanties verder toenemen.

Voorraadfinanciering

Voorraadfinanciering

Voor ondernemingen is het meestal een lastige kwestie om kapitaal voor een mogelijke investering vrij te maken. In veel ondernemingen wordt nog altijd het rekening-courantkrediet gebruikt, waarbij de liquiditeit duur wordt betaald. Als aantrekkelijke oplossing valt de voorraadfinanciering voor groeiende ondernemingen op.

Economische inlichtingen

Economische inlichtingen

Zoekt u een instrument om snel en betrouwbaar de kredietwaardigheid van uw klant te kunnen beoordelen?

Politieke risico's

Politieke risico's

Bij de handel met internationale partners of investeringen in operaties in het buitenland vormen uw activiteiten een politiek risico. In een wereld waarin de geopolitieke omgevingen zowel onberekenbaar als vernietigend kunnen zijn, is het verstandig om een verzekering af te sluiten tegen politieke en financiële risico's.

Ons accreditiefmodel

Ons accreditiefmodel

Door de overlegging van een accreditiefconform document verbindt de bank van een importeur zich om de betaling aan de exporteur te verrichten. De Gracher Unternehmensgruppe biedt u via een gerenommeerde Duitse borgsteller de mogelijkheid om uw accreditieven tot 50% af te dekken. 

Subscribe to RSS - Produkt