TOP

Vertrouwensbreukverzekering

Vertrouwensbreukverzekering
Vertrouwensbreukverzekering

Wie aan “externe” medewerkers het begeleiden en het beheer van activa toevertrouwt, moet er helaas ook rekening mee houden dat deze personen het in hen gestelde vertrouwen misbruiken en voor eigen voordeel handelen. Schades in dit verband kunnen voor iedere werkgever een gevaarlijke omvang aannemen.
De vertrouwensbreukverzekering kan een vertrouwensbreuk door medewerkers dan ook niet voorkomen, maar kan wel tegen de financiële gevolgen beschermen.

Ondernemers en besluitvormers richten zich op de beschikbare, bedrijfsinterne mechanismen, terwijl ze nadenken over het afsluiten van een vertrouwensbreukverzekering. Daarbij gaan ze ervan uit dat ze door

  • Controles
  • Revisies
  • Personeelsselectieprocedures
  • Volmachtregelingen
  • Bewaking van competenties

alles in het werk hebben gesteld om het gevaar van vertrouwensbreukhandelingen tegen te gaan. Dientengevolge zien ze het nut er niet van in om zich extra te verzekeren. Dat is verkeerd, want dagelijks bewijst de praktijk dat verduistering en vertrouwensbreukdelicten niet zijn te voorkomen, ongeacht hoeveel en hoe uitgebreide controles worden uitgevoerd. Waarom dat zo is, roept altijd weer vragen op. Er bestaat nauwelijks een plausibel antwoord.

Controles en revisies hebben nu eenmaal ook zwakke punten die door bekwame bedriegers kunnen worden benut.

Wat is er verzekerd?

Een vertrouwensbreukverzekering beschermt uw onderneming tegen vermogensschades die door opzettelijke, ongeoorloofde handelingen voor u ontstaan, zoals door diefstal, verduistering, bedrog of ontrouw. Ook directe schades door computersabotage, het verraden van geheimen of schade door misleiding door externe partijen door bedrog zijn verzekerd.

Bovendien krijgt u - grotendeels - de kosten vergoed die ontstaan bij gerechtelijke vervolging of het bepalen van de schade.

 

Snelle aanvraag >>